مبلغ 75.000 تومان را به کارت ، شماره حساب و یا شماره شبا زیر ( متعلق به موسسه اندیشمندان جوان لوتوس مشایخ ) واریز نموده و رسید آن را حتما در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها-قسمت مستندات مالی ) بارگزاری نمایید.

6219-8670-0010-1457 | شماره کارت

9103.810.4003547.1 | شماره حساب

IR07-0560-9103-8100-4003-5470-01 | شماره شبا

*داوطلب ملزم به بارگزاری رسید پرداخت واریزی در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها-قسمت مستندات مالی ) بوده و این مهم باید بلافاصله پس از پرداخت هزینه صورت پذیرد.

*تنها درصورت پرداخت هزینه مذکور (750,000 ریال) درخواست شما تایید میگردد..شایان ذکر است در صورت مغایرت هزینه پرداختی داوطلب با هزینه درج گردیده ، درخواست داوطلب تایید نخواهد گردید.