Deutschakademie Engel

Deutschakademie Engel

| همایش رایگان یادگیری موثر زبان آلمانی و آشنایی با آزمون های بین المللی زبان آلمانی ، تحصیل ، کار ، زندگی در کشور های آلمانی زبان

21 آذرماه 1401 تهران | ساعت 17 لغایت 19

محور های همایش:

  • نحوه صحیح و کاربردی یادگیری زبان آلمانی
  • چالش ها و فکت های تحصیل ، کار و زندگی در کشور های آلمانی زبان
  • فرایند صحیح آمادگی جهت شرکت در آزمون های زبان آلمانی
  • معرفی و فروش کتب های آموزشی ( تا 50 درصد تخفیف ) و تخصصی جهت فراگیری زبان آلمانی
  • به همراه پذیرایی

برای شرکت در همایش شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.